Opis: C:\kancelaria\baner.png

 

 

 

O firmie

Kancelaria Audytorsko –Księgowa IRENA TOMASZEK jest kontynuatorem Biura Rachunkowego, które rozpoczęło swoją działalność w roku 1992. Kancelaria została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, na mocy decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 28 sierpnia 2007 pod nr 3263.

NIP: 619-105-54-22
REGON: 300621690
Konto: PKO BP SA o/Kępno 13 1020 2241 0000 2102 0021 6507