O firmie
Oferta
Kontakt
Wyślij pocztę
 

Oferujemy usługi w zakresie:

  • Badanie sprawozdań finansowych,

  • Przeglądy sprawozdań finansowych,

  • Inne usługi poświadczające

  • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,

  • Opracowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno - finansowych,

  • Doradztwo podatkowe,

  • Szkolenie w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,

  • Inne usługi przewidziane standardami rewizji finansowej.